Bundan on beş yıl önce çalışanların işlerine bakışlarını, işle ilgili motivasyonlarını, dünyaya ve hayata bakışlarını gösteren söyleşiler yapmıştık. Bütünüyle kendi ifadelerini yansıttığımız bu söyleşilerden eğitim çalışmalarımızda yararlanmak için