Okuyacağınız yazı, seksen yıllık bir araştırma sonuçlarından hareketle,yayınladığım iki yazının üçüncü ve son bölümü. Buraya kadar kalıtsal özelliklerin aşırı önemsenmesinin doğru olmadığını, sağlıkla ilgili genel tavsiyelerin değerinin çok