Aldatma davranışının temelinde çıkar çatışması vardır. Böyle bir davranış içerisine giren kişi dünyayı ve olayları olduğundan farklı görür. Bunun en somut örneği spor karşılaşmalarında ortaya çıkar. Hakemin takımımız