Üçüncü bin yılda iş hayatının yapısı ve buna bağlı olarak çalışanların kariyer planları bütünüyle değişmektedir. Bu değişiklik, teknoloji ve beceri geliştirmeye yönelik olmanın yanı sıra değer sistemi ve