Nesnelliğe karşı öznellik Finans sektörü ve yatırımcıların en çok anlamak istedikleri soru; sayıların bu objektif dünyasından insana özgü sübjektif kararlarının nasıl çıktığıdır. fMRI tekniği, beynin aktive olduğu durumları