Eğitim Dünyası Tüm dünyada ve Türkiye’de eğitim alanında köklü değişimler yaşandığını gözlemlemekteyiz. İş dünyasındaki değişimlerle yakından ilişkili olan bu süreç bazılarınca başkalaşım olarak bile nitelendiriliyor. Bu yaşananlar, gerek