Toplam kalite anlayışının Türkiye’de yaygınlaşmasıyla birçok şirket bu konuya yatırım yapmakta ve kapsamlı eğitim programları yardımıyla toplam kaliteyi geliştirmeye çalışmaktadır. Bunun sonucu gazetelerde, kuruluşun aldığı ISO belgesini duyurmak