Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel pandemi araştırmasına göre kaygı ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini bildirenlerin oranı % 67’yi buluyor. Bu çarpıcı veriden hareketle yöneticilere düşen sorumlulukları