Her çalışan yöneticisiyle iyi geçinmek zorundadır. Çünkü gücü elinde bulunduran yönetici, çalışanı işe alma, yükseltme, ücret artışı ve işin yükü ve niteliği ve işten çıkartma kararlarında belirleyicidir. Bu