Baltaş Grubu yayını olan KAYNAK Dergisi’nin yoğun içeriğinden dolayı iki sayıyı birleştirerek 54 ve 55. Sayı olarak “Liderlik ve Yöneticilikte Ayakbağları” başlığıyla okuyucuyla buluştu. Kurumun önünde engel oluşturan liderlerin ayakbağlarını