Prof Dr Robert Hogan’ın kaleme aldığı “Personality and the Fate of Organizations” başlıklı kitabı, Remzi Kitabevi tarafından Türkçe’ye çevrilerek “ Kişilik ve Kurumların Kaderi” ismiyle okurlarıyla buluştu. Kişiliğin