Önceki yazımızda yeni Türkçe’de ”aç gözlülük” denilen eskilerde ise ”tamah” olarak adlandırılan, insan yönelimi üstünde durmuş ve düşünce sürecimizi kontrol eden iki farklı beyin işlevini konu etmiştik. Bunlardan