Google’a “liderlik” yazarsanız 11 milyon, ”leadership” yazarsanız bir saniyeden kısa bir süre içinde 4 milyar karşılık bulursunuz. Buna rağmen dünyada en yaygın olan “kötü liderlik”tir. Nedenlerini merak edenler.