Yetişkinleri hedef alan e-öğrenme içerikleri, onların geçmiş yaşantılarına, günlük sorunlarına, yeni bilgiyi değerlendirme becerilerine hitap etmelidir. Yapılan bir araştırmaya göre, sınıf eğitimlerini yarıda bırakanların oranı yüzde 15-20 dolaylarındayken,