Daha önceki yazılarımızda, ekonomik kararlarda duyguların oynadığı rolden ve bu rolün örneklerinden olan “zihinsel muhasebe”den bahsetmiştik. Fiyat-Fayda ilişkisinde bir başka algısal faktör, araştırmacıların zihinsel demirleme ve ayarlama (anchoring