Gelişim Kongresi “Liderlik Öğrenmektir” ana temasında yoğun programı ve konusunda uzman konuşmacılarla 21-22 Kasım 2008 tarihlerinde İTÜ kampusu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplum önderlerinin katkı ve paylaşımını