Uluslar arası Rotary 2420 bölge 2009-2010 dönemi Başkan ve Eşleri Liderlik Eğitimi, Prof. Dr. Acar Baltaş tarafından 10 Ocak 2009 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Çağdaş yönetim ilkeleri ve