Bir işe kabul edilmek birçok açıdan ilginç bir süreçtir. Çünkü bu süreç, işte kalma süresine bağlı olarak, insanın sadece hayat standardını değil, aynı zamanda hayat kalitesini de