FİYATIN ALIM KARARINDAKİ ETKİSİ Ekonomik yapının temelini ”fiyat – fayda’’ ilişkisi oluşturur. Bu ilişkinin dayandığı ilkeye göre bir insanın bir girişimde bulunması için, harcanan çabadan daha büyük bir