Kurumlar çalışanlarının namuslu ve dürüst olmasını, kurum çıkarlarını her şeyin üstünde tutmalarını talep ederler ve çalışanın kurum üzerinden kendi çıkarına herhangi bir girişimde bulunmasını hoş görmezler. Son bir