FARK YARATAN KADIN LİDERLİĞİ

Kadınlar ve Onlar Gibi Düşünen Erkeklerin Yönettiği Bir Dünyada Yaşamak

Bu programda katılımcılar:

■  Dünyadaki çağdaş liderlik eğilimlerini

■  Erkeklerin yarattığı dünyanın özelliklerini

■  Kadınların yönettiği bir dünyanın yaratacağı farkları

■  İş hayatında kadın liderlerin önündeki engelleri

Değerlendirme fırsatı bulacaklardır. Programda, kadın liderlerin başarılı olmak için geliştirmeleri beklenen;

İlişki yönetimi ve  güvenli liman olma özelliğini kazanacak,

Eylem ve sonuç alma ilişkisini geliştirecek 

İş özel yaşam dengesini kuracak,

Ve geleceği şekillendirecek yol haritalarını oluşturacaklardır. 

Süre: Sunuş 75 dakika, Eğitim bir veya iki gün

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

wbfnyc-min