Bir süre daha pandeminin hayatımızın parçası olacağı anlaşılıyor. Sorun bu sürenin ne kadar olduğu. Bu nedenle Covid-19 pandemisinin neden olduğu ruhsal ve duygusal sorunlar psikolojik pandemi yaratmak üzere.