“Bilginin önündeki engelleri kaldırın”(Unluck the knowledge) teması üzerine kurulan ASTD 2007 (American Society for Training & Development 2007) Konferansı 3-6 Haziran 2007 tarihleri arasında Atlanta’da gerçekleştirildi. Bu yıl