Verimliliğin böylesine öne çıktığı bir dünyada, çalışanın yaratacağı katma değer bir kurumun en önemli rekabet gücüdür. Başlıca insan kaynakları işlevlerinin, özellikle de çalışan performansının, yöneticinin sorumluluğunda olduğunu bu