Her şeyin hızla değiştiği bir dünyada, sorunlar geçmişin yaklaşımlarıyla çözülemez. “Hız Tanrıdır, zaman Şeytan”… Hızlı bir değişim yüzyılı olan 21. yüzyılda manevi değerler kadar maddi değerler de kökten