Başarının temel taşı: Kurumsal farkındalık

kurumsal-farkindalik-baltas-grubu

Günümüz iş hayatında kurumsal farkındalık yetkinliğinin özel bir önemi bulunmaktadır. Çalıştığı kurumun temel değerleri ve normlarını kavrayamayan, kurumun iç dinamiklerini bilmeyen, güç ilişkilerinden haberdar olmayan bir kişinin başarılı olabilmesi zordur. Kurumunun iş yaptığı ve ilişkili olduğu dış kurumların kültürünü tanımayan çalışanların da kurum adına başarılı iş sonuçları alması aynı derecede olanaksız.

Başarı yönelimi insanları iş hayatında harekete geçiren ve yönlendiren en güçlü etkenlerin başında gelmektedir. “İnisiyatif kullanmak, proaktif olmak, araştırıcı olmak ve bilgi toplamak, kalite ve düzene özen göstermek, yaratıcılık” özellikleri gibi “kurumsal farkındalık” da başarı yöneliminin bileşenlerinden biridir.

Kurumsal farkındalık kişinin, çalıştığı kurumda egemen olan güç ilişkilerini, değerleri, öncelikleri, davranış normlarını kavrama becerisidir. Bu yaklaşım, kişinin çalıştığı kurumun gücünü ve verimliliğini tanımasına imkan vermektedir. Kurumsal farkındalık, organizasyonla ilgili bilgileri iş sonuçları elde etmek için kullanmayı bilmektir. Bu bilgiler her zaman, tanımlanmış ve belirlenmiş davranışlarda dile getirilmeyen, gayrı resmi iletişim ve karar verme kanallarına kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturur.

Diğer Şirketleri Anlamak

Kurumsal farkındalık, çalışanların, kurumlarında var olan açık ya da örtülü norm ve değerleri tanımlayabilmelerini, iş sonuçlarını etkileyen karar odakları ve kilit oyuncuları belirlemelerini, “resmin bütününü” görmelerini, kültürle bütünleşmelerini öngörür. Bu yetkinlik daha ileri düzeylerde, ortaklık ya da rekabet ilişkisi içinde bulunulan farklı kurum ve kesimlerin özelliklerini anlamayı ve hesaba katmayı, ekonomik düzenin gereklerini ve gelişmelerini izleyip çözüm üretmeyi, hatta kültürel değerlere ve farklara duyarlı olmayı içerir. Başka kültürleri anlamanın en iyi yolu önce kendi içinde çalıştığı kültürünü gözden geçirmek ve anlamaktır. Bu, bir insanın kendini tanımadan başkalarını tanımakta ve ilişkilerini yönetmekte zorlanmasına benzer.

Kurumun temel değerleri kurum kültürünün çekirdeğini oluştururken, kurum çalışanlarının görünüşleriyle davranış ve ilişki kurma biçimleri kurum kültürünün dışa yansıyan yüzüdür. Şirketin dış çevresiyle ilişki kurma biçimi, kurumsal farkındalığı yüksek çalışanların yarattığı kişisel algıda somut ifadesini bulur.

Kurumsal Farkındalık Eğitimi

Baltaş Grubu’nun yeni eğitimleri arasında yer alan “Kurumsal Farkındalık ve Kişisel Algı (İmaj) Yönetimi” eğitim programı, iş ortamında, kurumun değerleri ve ilkeleri doğrultusunda karar ve davranışları özendirdiği gibi dış yüzünü de şekillendirmeyi amaçlar. Bu programın kazandırdıkları şöyle özetlenebilir:

  • Kurum kültürünün görünen ve görünmeyen değerleri ve normlarını tanımak
  • Farklı kurum kültürlerini anlamak ve iş sonuçlarına etkilerini öngörmek
  • Başarı yönelimini, kurumsal hedefler doğrultusunda yönlendirmek
  • Proaktif davranış geliştirme yöntemlerinin farkına varmak
  • İşini geliştirirken kurum içi ve kurum dışı dinamikleri gözönüne almak
  • Kişisel iletişim tarzını tanıma ve eksikleri geliştirme
  • Kişisel imajı kurum imajıyla tutarlı kılmak
  • İş yaşamında ve sosyal yaşamda uygun giyimin, makyajın, aksesuar ve renk seçiminin inceliklerini kavramak
  • Kurumsal ve toplumsal nezaket ve görgü kurallarının bilincine varmak
  • Kişiye konumu ve kurumuyla uyumlu etkili bir ilk izlenim sunma olanağı kazandırmak

Bu programa katılanlar, en büyük kazanımlardan birinin, kurum kültürünü oluşturan öğelerle ilgili olarak geliştirdikleri farkındalık olduğunu belirtmişlerdir. Bu farkındalık iş yapılan diğer kurumları daha iyi anlamayı ve daha yapıcı ve sağlam ilişkiler kurmayı mümkün kılmaktadır.

Büyüme ve gelişme; çalışanların başarı hedefleriyle örtüşen kurumsal farkındalığa sahip olmasıyla, bir başka deyişle, kendi değerleri ve hedeflerini kurumunun vizyon, misyon ve değerleriyle bağdaştırmasıyla gerçekleşebilir.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Personova Kişilik Envanteri Testi