Promice Dergisinde Acar Baltaş

promice-dergisinde-acar-baltas

TÜRKİYE LİDERLERİ İLK KEZ “WORLD BUSİNESS FORUM”DA YER ALIYOR

Yönetim-eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir kuruluşun profesyonel iş yaşamına sunduğu çözümler nelerdir?
Soft skill eğitimler, performans yönetim sistemleri, kurum kültürü oluşturma, koçluk ve insan seçme-yükseltme gibi çalışmaları iş yaşamına sunmaktayız. Baltaş-Baltaş Yönetim Eğitim Danışmanlık Merkezi olarak, benzerlerimizden rekabette avantaj sağlayan iki üstün yönümüz var. Birincisi, ürettiğimiz çözümlerin Türk kültürünün değer sisteminden çıkan çözümler olması; ikincisi ise yaptığımız işin sonuçlarını ölçebilmemizdir. Soft skill eğitimler genellikle soyut özelliklere odaklanır. Biz, soyut özelliklerin somut sonuçlarını göstermekteyiz. Örneğin; soyut bir kavram olan güven, İngilizce’de 10-12 kelimeyle ifade edilirken, Türkçe’de tek bir karşılığıyla ortaya çıkar. Güvenin düşük olduğu kurumlarda hız kaçınılmaz olarak yavaşlar. Kontrol edilen bir iş birçok kez tekrar sorulur ve defalarca tekrar edilir. Hızın yavaşlaması ise maliyeti artırır. Eğer, kurum içi güveni artırmayı başarırsanız beraberinde hızı da artırır, sonuç olarak maliyetleri düşürürsünüz. Ayrıca; yönetim-eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizde, sistem içinde olumlu yönetim iklimi ile olumsuz yönetim iklimini ayırarak yönetim iklimini ölçüyoruz. Ardından performans indikatörlerine baktığımızda, somut verilerle karşılaşıyoruz. Olumlu yönetim iklimine sahip olanların performans indikatörlerinin daha iyi durumda olduğunu, satışlarının daha fazla, kârlılığınınsa daha yüksek çıktığını görüyoruz. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, yönetim iklimi soyut ama performans indikatörleri somuttur.

Türkiye liderlerinin, dünya liderleri ile ‘World Business Forum’ buluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu yıl, World Business Forum altıncı kez düzenlenecek. Bu forumların düzenlendikçe gelişen bir yapısı var. Katıldığım dördüncü ve beşinci forumlar, ilk iki foruma göre çok daha heyecan vericiydi. Her geçen yıl katılım fiyatı yükseliyor. World Business Forum’un dördüncüsüne katılım ücreti 1.500 dolarken, bu yıl düzenlenen forumun fiyatı 2.800 dolara çıktı. Çok iddialı bir proje olan World Business Forum’a katılan konuşmacıların her yıl daha güçlü isimlerden oluştuklarını da belirtebilirim. Kendi alanında her birini birkaç bin dolara dinleyebileceğiniz çok önemli insanlardan 10-12 kişi, iki gün boyunca bu forumun çatısı altında buluşuyor.

World Business Forum’un dördüncüsünün konuşmacıları arasında Bill Clinton, beşincisindeyse Kofi Annan vardı. Bu yıl ise Tony Blair, Colin Powell, Madeleine Albright, Jim Collins, Jack Welch gibi isimler var. Örneğin; ekonomi okumuş insanların strateji derslerinin referansı olan Michael Porter, World Business Forum’da stratejiyi konuşacak. Dünyadaki gelişmeleri biraz olsun izleyenlerin bir numaralı yıldızı Marcus Buckingham da bu toplantının yıldızı olacak. Nobel Ödüllü Muhammed Yunus, Cisco’nun CEO’su John Chambers, Tesco’nun CEO’su Terry Leahy, Bill George gibi meşguliyetleri dolayısıyla bir toplantıya ancak onursal olarak katılan, kendilerine katkı sağlayacağına inandıkları zaman bir toplantıya gelen insanlarla bir arada olunacak. ABD’nin dört bir yanından gelen, genel müdür, üst düzey yönetici konumundaki insanlar bu forumda bulunacaklar. Türkiye’deki liderlerin bu organizasyonda yer almaları önemli. Forumu izleyenler, iki gün boyunca hiç aksamayan, 5.000 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyonun mükemmelliğine tanık olacaklar. Tüm konuşmacıların dakikası dakikasına sahneye çıkarılması, katılımcıların soru sorma imkânını yakalamaları Türkiye liderleri için de kaçırılmaması gereken bir deneyim olacaktır.

Bugüne dek katıldığım World Business Forumlarda, Türkiye’den benden başka katılımcının olmaması dikkatimi çekti. Bunun üzerine kendime, mümkün olduğu kadar çok işadamımızın, yöneticimizin bu foruma katılmasını sağlamak gibi bir misyon yükledim. Kendi adıma bu denli faydalandığım bir toplantının, iş hayatının içinde olan veya bu başlıklarla ilgilenen insanlar için olağanüstü bir fırsat yaratacağını düşündüm. Ve bu yıl, World Business Forum’a Türkiye’den yaklaşık olarak 30 kişi katılacak. Bu forumda konuşmacı olan isimlerden yalnızca birini dinleyebilmek için bazen çok uzun yollar gidiyor, çok ciddi paralar ödüyoruz. Hem deneyimleri hem de bu tür topluluklar önünde çok geniş sunuş birikimleri olan insanlar düşündürücü ve ilham verici konuşmalar yapıyor.

World Business Forum’a katılım nasıl gerçekleşmektedir? Baltaş Grubu, organizasyonun hangi ayağında yer almaktadır?
Türkiye’de; World Business Forumu düzenleyen şirketi, HSM’i temsil ediyoruz. Lojistik ve konaklama gibi hizmetlerleyse ilgilenmiyoruz. Rezervasyonları yapıyor, Türkiye’deki katılımcılara özel koltuk tahsis ediyoruz. World Business Forum’da şirketimize verilen bir ayrıcalığı doğrudan doğruya katılımcılara devrettik. Yani; 600 dolar karşılığında, rezerve edilen koltukları katılımcılarımıza hediye ettik. Türkiye katılımcıları, 5.000 kişinin oturduğu New York, Radio City Music Hall’ün salonunda herhangi bir yere değil, 80 sıradan oluşan salonda ilk 15 sıra içinde bir yere sahip olacaklar. Radio City Music Hall, ABD tarihinde yer almış en heyecan verici toplantı salonlarından biridir ve burada yapılan toplantılarda söz, Christmas programlarına atıf yapılarak başlar. Konuşmacılar, “Çocukluğumda Christmas eğlencelerini izlediğim Radio City’de şimdi sahneye çıktım” diye espri yaparlar.

World Business Forum gibi uluslararası bir organizasyonda etkinlik düzenleyicinin karşılaştığı güçlükler/riskler nelerdir?
World Business Forum’a katılan konuşmacıların her biri yaklaşık birkaç yüz bin dolara konuşuyor. Konuşmacı sayısına bakıldığında, toplantının iki milyon dolara yakın bir konuşmacı giderinin olduğu görülecektir. Ayrıca; Radio City Music Hall’ün ve organizasyonun giderleri de var. World Business Forum’a katılan konuşmacılardan bazılarını Türkiye’ye getirmeyi istememize karşın karşılaştığımız rakamlarla geriledik. İki yüz bin dolar konuşma ücreti ile birlikte özel jet, özel konaklama talepleri ve ekibin masraflarının karşılanması gibi ek masraflar oluştu. Sonuçta; konuşmacı 40 dakika süren bir yemeğe katılır, 20 kişinin elini sıkar ve 10 dakikasını da fotoğraf çekimine ayırır. Bu koşullarda, bu isimlerden birini dahi Türkiye’ye getirmeyi istediğinizde karşılaştığınız koşullar bunlar olacaktır. New York’tan İstanbul’a gelmek ile New York’da, Radio City Music Hall’de konuşmak aynı değildir. Organizasyon düzenleyicilerin bu tarz ağır şartlara muhatap olmaları ise onların riskidir.

Türkiye’den katılacak olan MICE sektörü profesyonellerinin World Business Forum’dan kazanımları neler olacaktır?
World Business Forum’a katılan MICE sektörü profesyonelleri, bu büyüklükte bir organizasyonun nasıl aksamadan, kusursuz olarak yürüdüğüne tanık olacaklar. Katıldığım forumlarda, organizasyonun kusursuzluğundan çok etkilendim. Katıldığım bir World Business Forum’un ardından çok favori konuşmacılardan biriyle ilgili olarak ciddi bir eleştiri yazdım. Organizasyonun birçok yönünü takdir ettiğimi belirtmekle birlikte, çok önemsedikleri bir konuşmacıyla ilgili olarak da ciddi eleştiride bulundum. Eleştirime bir hafta sonra yanıt geldi. Toplantıya katıldığım ve organizasyona övgüde bulunduğum için teşekkür ettiler ve adı geçen konuşmacının çok önemsenen konuşmacılardan biri olduğunu belirterek, neden beğenmediğimi sordular. Eleştirimi açıklamalarıyla birlikte tekrarladım. Bu diyalog, World Business Forum’a katılan 5.000 kişinin doldurduğu, 5.000 formun okunup üzerinde düşünüldüğünü ortaya koydu. Bu nedenle aramızda doğan yakınlıkla HSM’ye müşteri sağlar konuma geçtik. Hem organizasyon sırasında hem de sonrasında organizasyonu izlemekte gösterilen hassasiyet yapılan işi geliştiriyor. Bunun sonucunda da üç yıl önce 1.500 dolara yaptıkları forumu, bugün 2.800 dolara gerçekleştiriyorlar. World Business Forum’a 5.000 kişinin katıldığını ve bir kişinin 2.800 dolar ödediğini düşünürseniz, dudak uçuklatan rakamlar ortaya çıkar. Bu düzeyde bir müşteri kitlesine ulaşan organizasyonun içinde, 10.000 dolar karşılığında 100 kişinin katılacağı ve iki gün sürecek Jack Welch’in toplantısı; 4.500 dolar karşılığında 120 kişinin katılacağı ve bir gün sürecek Marcus Buckingham’ın toplantısı da var. Sonuç itibarıyla World Business Forum’da gündeliği 500.000 dolarlık değer yaratan bir iş oluşturuluyor.

Peki, konaklama nasıl yapılıyor?
World Business Forum’a katılacak kişilerin hiçbiri New York’a ilk kez gidecek insanlar olmayacaklar. Tüm katılımcılar New York ile ilgili bir görüş ve bilgiye sahipler. Uçaklarda, business class ya da first class seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Bu koşullarda konaklama gibi hizmetleri yönetmenin çok zor olduğunu düşündük ve bunu üstlenme gereğini duymadık.

Başarılı bir organizasyonda liderin rolü nedir?
Organizasyonun liderleri, World Business Forum’un konuşmacılardan önce onları takdim ederek, bir-iki dakika süren kısa konuşmalar yapıyorlar. Ayrıca; konuşmacıların konuşmalarının yarısına ayrılan süre boyunca The Wall Street Journal, CNBC, CNN gibi kuruluşların ekonomi editörleri ile yapılan söyleşileri yönetiyorlar.

World Business Forum Türkiye’de düzenlenebilir mi?
New York’ta Radio City Music Hall’de olduğu büyüklükte olamaz. Zaten Türkiye’de böyle bir organizasyonun düzenlenmesine de gereksinim yok. World Business Forum bir açık büfe olarak düşünülebilir ve Türkiye gibi bir ülkede böyle bir açık büfe düzenlenemez. Çünkü; buradaki konuşmacıların her biri için 2.000 dolar ödemeniz, konuşmacıların ücretlerinin dışındaysa 200.000 dolar da benzeri sebeplerle masraf etmeniz gerekir. World Business Forum ABD’ye yöneliktir.

World Business Forum’a benzer bir organizasyon Türkiye’de düzenlenebilir mi?
World Business Forum’a benzer bir organizasyon Türkiye’de düzenlenecek olursa, ABD’de düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan isimlerden ancak iki kişi Türkiye’ye getirilebilir.

World Business Forum’a katılanlar, tüm dünyanın bir arada görmeyi isteyeceği kişiler. Aslında Jack Welch, Kofi Annan, Tony Blair, Colin Powell, Madeleine Albright gibi isimlerin bazıları birer birer Türkiye’ye geldiler ve dar gruplara konuştular. Bu isimlerin arasında siyasiler, yöneticiler, eylemciler, yazarlar ve CEO’lar var. Marcus Buckingham gibi yazdığı kitaplar yüz binlerce satmış olan isimler de bulunuyor. World Business Forum, kesinlikle çok dengeli ve insanın ufkunu genişleten bir organizasyon.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.