Etiket: CEO’s Dergisi

CEO’s Dergisinde Acar Baltaş

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞ(AMA)MA! Günümüzde aile şirketlerinin değişmeyen gündemi kurumsallaşmadır. Çalışma alanları ve ürünleri ne olursa olsun aile şirketlerinin geçmişi birbirlerine şaşırtıcı benzerlikler taşır. Zeki, girişimci ve kendine işine
Read More

CEO’s Dergisinde Acar Baltaş

İş Liderlerinin Başarısızlık Nedenleri ve Özellikleri Deneyimlerim, başarılı insanların genel olarak iki gruba ayrıldığını gösteriyor. Şirket yöneticileri, sporcular, sanatçılar ve politikacılardan oluşan birinci gruptaki kişiler, psikolog Kahneman’ın “geçerlilik
Read More

CEO’s Dergisinde Acar Baltaş

Kendini doğrulayan kehanet Harvard Üniversitesi profesörlerinden Robert Rosenthal 1969 yılında bir ilkokulda araştırma yapmayı planladığı zaman, psikoloji tarihinde dönüm noktası olacak bir bulguyla karşılaşacağını bilmiyordu. Ders yılı başında
Read More