Başarı için Pasaport

profesyonellik-acar-baltas-grubu-makale

İş hayatında başarının anahtarı olan profesyonellik, zaman zaman farklı ölçütlerle değerlendirilir. Türk kültürünün içselleştirmekte hala zorluk çektiği profesyonellik anlayışı, kimi defa olumsuz yakıştırmalara hedef olmakta, hatta “aşırı para hırsı ya da düşkünlüğü” anlamında bile kullanılmaktadır. Oysa gerek özel, gerekse iş hayatında, profesyonel tutum verimliliğin ve etkinliğin en temel özelliğidir. En geniş anlamıyla profesyonel, bir konuyu meslek olarak seçen, bu konuda derinleşen ve o alandaki bilgi ve deneyimiyle hayatını kazanan kişidir. Ancak bu tanımın da ötesinde profesyonellik, çeşitli yetkinlikleri içeren bir tutum, bir bakış açısı ve bir davranış biçimidir. Birçok yetkinlik listesinde yer alan özelliklerin temelde profesyonellikle organik bir bağı olduğu görülür.

Amaca yönelik davranış

Profesyonel, öncelikle kendini, insanlarla ilişkilerini ve çevre koşullarını kontrol edebilen kişidir. Duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını yöneterek kendini kontrol eder. Karşısındakinin kişisel alanına girmeden söylemek istediğini söyleyerek, ona kendi dilini konuşturarak ve onu kendi değerlerine çekerek, ilişkilerini yönetir. Denetimi dışındaki konulara takılıp kalmadan, dikkatini ve enerjisini etkili olabileceği konular üzerine odaklayarak, çevre koşullarını kontrol eder.

Profesyonel, odaklandığı konuda derinlemesine bilgi sahibi olan uzman kişidir. Bilgiye her zaman açıktır, bilgisini artırmaya ve güncellemeye hazırdır. Ne kadar deneyimli olursa olsun, deneyimin insanlara yol gösterdiği ve sinerji yaratabildiği oranda anlam taşıdığını bilir.

Profesyonel canının istediği gibi hareket etmez; bulunduğu yerin kurallarına, süreçlerine uyum sağlar, belirlenen standartları korur.

Profesyonel yaratıcı, araştırıcı ve çözüm odaklıdır. “Kusura bakmayın, olmuyor” diye bir cevabı kabul etmez; “olmayanı nasıl oldurabileceğini” arar, bulur ve sunar. Bu amaçla zekasını, bilgisini, deneyimini, cesaretini kullanır ve en önemlisi hayat enerjisini çevresine yansıtır. Bir profesyonel, gittiği yere kendi iklimini götüren kişidir.

Baltaş Grubu’nun bütün eğitimleri bu özgün profesyonellik anlayışı temel alınarak hazırlanmıştır. Bu anlayış doğrultusunda profesyonel, amaca yönelik davranış gösterir. Eğer davranışları; duygular, durumsal etkenler ve başkalarının davranışları yönetiyorsa, amatör ya da reaktif davranıştan söz ediyoruz demektir. Oysa profesyonel davranış proaktiftir; değerler ve kararlarla oluşan seçilmiş ve kazanılmış davranıştır. İş hayatında profesyonel olarak nitelendirdiğimiz davranış, özel hayatta “olgun insan davranışı”dır.

Profesyonellik Yetkinlikleri

 • Başarı yönelimi: Dışarıdan zorlama olmadan, mükemmellik standartlarını belirlemek.
 • Gelişmeye açıklık: Performansını geliştirmek için, çalışma tarzını ve yöntemlerini gözden geçirmek.
 • Kişisel sorumluluk: Üstlendiği işi tamamlamak için uzun süre çalışmak ve fazladan iş üstlenmek.
 • Sonuç odaklılık: Gerçekçi hedefler belirlemek, sonuç alana kadar işi izlemek.
 • Proaktif yaklaşım: Fırsat ve tehditleri doğmadan görmek, olabilecekleri öngörmek, önlem almak.
 • Kalite ve düzene özen: Belirli bir düzen içinde sistemli çalışmak, maliyet/yarar hesabı yapmak.
 • Yenilikçilik: Kurum ya da sektöre yenilik getirmek, inisiyatif kullanmak.
 • Stresle başaçıkma: Kriz anlarında ve baskı altında serinkanlı ve kararlı olmak.
 • Bilgi toplama: Yeterli bilgiye ulaşmak için inceleme yapmak, başkalarından bilgi almak, yeni bilgilere açık olmak.
 • Başkalarını geliştirme: Amaca yönelik yönlendirme ve yol gösterme yapmak, başkalarına destek vermek.
 • Etkileme ve etki yaratma: Başkalarını etkilemek ve harekete geçirmek için plan yapmak, tepkileri öngörmek ve hazırlık yapmak.
 • Kurumsal farkındalık: Kurumun kültürünü, politikasını, normlarını ve hedeflerini anlamak ve uyum sağlamak.
 • Kendini ve duygularını kontrol etmek: Kendini tanımak ve duygularını yönetmek, serinkanlı ve akılcı tepkiler vermek.
 • Özgüven: Yeteneklerine güvenmek, çatışmalarda kendi görüşlerini güvenle savunmak.
 • Müşteri odaklılık: Müşterilerle sağlam ilişkiler kurmak ve onların ihtiyaçlarını izlemek.
 • İnsanlar arası ilişkiler: İnsanların duygularını ve söylediklerinin ötesinde anlatmak istediklerini anlamak, onları dinlemeye hazır olmak.

 

Sending
User Review
5 (1 vote)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Personova Kişilik Envanteri Testi